Nyt samlingssted i Vitttrup

Oprettelsesdato: Aug 05, 2009 1:41:5 PM

Vittrup mangler et samlingssted, hvor der er mulighed for at mødes til forskellige aktiviteter. Derfor arbejder Vittrup Borger- og Haandværkerforening, Vittrup Ungdoms- og Gymnastikforening, og børneinstitutionen Vittrup gl. Mejeri sammen om et fælles projekt, kaldet Skummesalen.

Det er Vittrup Borger- og Haandværkerforening, Vittrup Ungdoms- og Gymnastikforening, og børneinstitutionen Vittrup gl. Mejeri der er gået sammen om projekt Skummesalen.

Skummesalen er et dejligt stort uudnyttet lokale, på 1. salen af Vittrup gl. Mejeri, som ønskes istandsat til et samlingssted. Et sted der kan danne ramme og være centrum for aktiviteter, der styrker foreningslivet, og skaber fællesskaber. Der er plads til alle, men som eksempler på konkrete aktiviteter i Skummesalen kan nævnes: mødregrupper, legestue, lektiecafé, ældreaktiviteter, foreningsaktiviteter m.m.

I forbindelse med gennemførelsen af projektet er det et mål, at Vittrup gl. Mejeri skal renoveres med tanke for historien og dets placering. Som midtpunkt i byen, er det ideelt, som et flot vartegn, med aktivitetscenter og rammer der kan være med til at skabe oplevelser for alle.

Med projektet vil vi gerne

  • skabe livskvalitet i Vittrup, for såvel kvinder, mænd og børn, og samtidig gøre det mere attraktivt at bo i vores landdistrikt.

  • styrke lokalsamfundet – bibeholde et bæredygtigt samfund med arbejdspladser og fastholde unge familier i området.

  • skabe oplevelser i lokalområdet med udgangspunkt i Vendsyssels enestående natur og rige kulturarv.

  • danne netværk – til folk fra by og land

  • skabe fællesskaber – såvel formelle som uformelle

  • styrke foreningslivet

  • yde støtte til ildsjæle og aktiviteter i lokalsamfundet

  • under hensyntagen til vores historie og kulturarv, bibeholde og udbygge det gamle mejeri som et dagligt centrum i byen – mellem kloster og hav Der er allerede skafftet mange midler til projektet, gennem tilskud og fonde. Herudover er der iøjeblikket flere tiltag igang, bla. opfordres private og erhvervsdrivende til at støtte projektet.

Med venlig hilsen

Vittrup Borgerforening

Vittrup Ungdoms- og gymnastikforening

og

Vittrup gl. Mejeri