Indvielse af Skummesalen

Oprettelsesdato: Jul 03, 2011 7:40:21 AM

Stort fremmøde til indvielse af Skummesalen i Vittrup - 2/6 2011

Det nye samlingssted for Vittrup og omegn er nu officielt taget i brug med en flot indvielse. Skummesalen er indrettet på 1. sal af det Det gamle Mejeri i byen, som til daglig fungerer som en integreret børneinstitution.

Formand Niels Mariegaard berettede om det meget store arbejde, der er udført de sidste 3 år, hvor de 3 foreninger i byen Vittrup Borger- og Håndværkerforening, Vittrup Ungdoms- og Gymnastikforening og børnehaven Vittrup gl. Mejeri i 2008 begyndte at søge midler til en istandsættelse af lokalerne. Tanker om udnyttelse af lokalerne til et samlingssted var allerede på tale tilbage i 1999, men startskuddet blev affyret i 2008 i forbindelse med tilsagn om et tilskud fra den daværende brugsforening, der i forbindelse med lukning af Brugsen solgte bygningerne til den nye købmand i byen.

Herefter startede et intensivt arbejde med at søge yderligere midler hjem fra diverse fonde, kommune og lokalbefolkningen. Niels Mariegaard fortalte, at gruppen fik etableret et godt samarbejde med Lagmidlerne i Frederikshavn og Hjørring Kommuner, hvor en stor del at de penge, der er brugt til istandsættelsen, er kommet fra. Tegninger blev lavet i mange udgaver af Bygningskonstruktør Bent Svenningsen, og i 2009 blev arbejdet påbegyndt.

Foruden penge fra Brugsforeningen, LAG blev der givet tilsagn om penge fra Lokale- og anlægsfonden og Hjørring kommune. I juni 2009 havde gruppen indsamlet ca. 900.000, så den 17. juni. 2009 blev der indkaldt til borgermøde, hvor det samlede projekt blev præsenteret. I budgettet indgik 6000 frivillige timer, som der skulle skaffes opbakning til. På det tidspunkt var det nok det, der gav os flest grå hår, tilkendegav Niels Mariegaard. Det store spørgsmål var, om det virkelig var muligt at samle mandskab til så meget arbejde?

Det viste sig dog hurtigt, at det ikke var noget problem at få samlet arbejdskraft, og hurtigt blev der annonceret arbejdsdage lørdag formiddag og mandag aften. En fast kerne af frivillige er mødt op gang efter gang, og andre er kommet, når det har været muligt. Det er rigtig flot og uden denne hjælp ville projektet ikke være blevet til noget, meddelte Niels Mariegaard.

Lokale håndværkere indgik samtidig som en naturlig del af projektet, og der blev etableret et rigtigt godt samarbejde med Ingolf Larsen-Ledet i samarbejde med Ole Nielsen, om at lave el arbejde. Rubjerg Smedie og Maskinforretning v/Erik Rasmussen i samarbejde med Johnny Bæk lavede VVS arbejde. Malerarbejdet blev udført af Vittrup Malerfirma v/Jesper Larsen. Tømrerarbejde - materialer - samt byggestyring blev udført af Carl Ole Hansen Vittrup Byg og Kammers maskinstation udførte kloakarbejde. Samtidig blev der indgået en aftale med den lokale SPAR købmand om etablering af parkeringspladser bag butikken. Niels Mariegaard rettede en stor tak til disse for deres store arbejdsindsats. Han takkede endvidere Nordjyske Bank i Løkken for at de har troet på projektet og dermed ydet stor støtte og opbakning i etableringsfasen.

Samtidig rettede han en rigtig stor tak til de mange frivillige, der har været med til at bære projektet igennem. Der er sammenlagt ydet langt over 6000 timer i projektet, hvor enkelte har arbejdet over 500 timer, hvilket svarer til godt 13 ugers arbejde. Utrolig flot indsats, og han meddelte, at det selvfølgelig ikke var nogen hemmelighed, at lokkemidlet måske var, at der samtidig med det hårde slid, blev lagt meget vægt på det sociale samvær under projektet.

Endvidere rettede han en stor tak til personalet i Vittrup gl. Mejeri, der havde lagt skulder til meget støv og larm. Vi må ikke glemme, at samtidig med, at hele førstesal er blevet renoveret har børnehaven haft 60 børn der skulle passes hver dag, sagde han. Det kræver et utroligt fleksibelt personale, og jeg tror, at de har bandet os langt væk indimellem. Han rettede en speciel tak til børnehaveleder Alice Nielsen for at få det til at fungere, men han håbede, at det var umagen værd, idet børnehaven samtidig nyder godt at de nye flotte omgivelser.

Han sluttede sin tale med at takke alle der har ydet bidrag til Skummesalen stort og småt, som foruden ovennævnte er bl.a. Vittrup gl. Mejeri, Tuborg- fondet, Lions klub, Havfruerne, Sparekassen Vendsyssel og mange lokale sponsorer, og han håber, at bidragsyderne syntes, at deres bidrag er blevet fornuftigt udnyttet.

Herefter gav han ordet til borgmester Arne Boelt med ordene:

"Man siger, at alt foregår i de store byer, og at alting dør i de små samfund. Vi bor i det, de kalder udkants-Danmark. Jeg synes, vi kan være stolte af at bo i udkants- Danmark."

Herefter holdt borgmester Arne Boelt en flot tale, hvor han bl.a. meddelte, at han var enig i, at borgerne i Vittrup og omegn bestemt beviste, at det betaler sig at arbejde for lokale projekter, og at de kan være stolte af at bo i dette aktive område.

Der var endvidere tale ved borgerforeningens formand Christian Slot, der overrakte en check til formand Niels Mariegaard. Niels Mariegaard takkede for taler samt ikke mindst det flotte gavebeløb på ca. 30.000 kr. som Skummesalen fik i forbindelse med indvielsen.

Beløbet vil blive brugt til bl.a. gennemførelse af den sidste del af projektet, som består i at få etableret 2 toiletter samt et depotrum bag ved Skummesalen. Bestyrelsen forsøger samtidig at indsamle de sidste midler, som svarer til ca. 80.000 kr. via yderligere fonde samt lokale sponsorer, og lover i den forbindelse at det samlede projekt er færdiggjort inden udgangen af 2011. Udlejning af Skummesalen er begyndt, og der kan læses mere på www.skummesalen.dk.

Nabo-mejeriet i Ingstrup havde sponseret ost og smør til et flot traktement i forbindelse med indvielsen. Skinke fra Skagen, dyrekølle fra Rævhede blev sponseret af Uffe Nielsen fra Den gamle Smedie, drikkevarer blev sponseret af SPAR i Vittrup og bødet kom fra Kodahls bageri i Løkken.