Det sker

Indkaldelse til generalforsamling i Skummesalen tirsdag den 21. april 2022 kl. 1900.

Dagsorden iflg. vedtægter.

Indkomne forslag skal være Skummesalen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Sendes til skummesalen.vittrup@gmail.com.


Alle er velkomne til generalforsamlingen, som startet med smørrebrød.


Med venlig hilsen

Skummesalen

Og husk at indbetale medlemskontingent kr. 100 pr. person samt 500 kr. pr. forening på mobilpay 8624AM eller på Skummesalens konto 9070 1629870934.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Skummesalen