Det sker

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

I SKUMMESALEN 


Mandag den 29. april 2024 kl. 1830 i Skummesalen


Dagsorden iflg. vedtægter - se dagsorden nedenfor.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen
bedes fremsendt senest 8 dage før generalforsamlingen. 


Der vil forud for generalforsamlingen blive serveret smørrebrød. 

Håber mange har lyst til at deltage. 


Med venlig hilsen 


Skummesalens Bestyrelse


______________________________________________________________


            GENERALFORSAMLING                  

mandag den 29. april 2024 kl. 1830


DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af årsregnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg (2 årig periode):


7. Valg af 2 suppleanter

På valg (1 årig periode):


8. Valg af revisor

På valg (2 årig periode):

9. Eventuelt

Bestyrelsen SKUMMESALEN


 V


____________________________________________________________________________


Og husk at indbetale medlemskontingent kr. 100 pr. person samt 500 kr. pr. forening på mobilpay 8624AM eller på Skummesalens konto 9070 1629870934.


Det er nu også muligt at indbetale kontingent via scan kode, og du kan samtidig vælge automatisk betaling af kontingent også fremover - se scan kode til højre på denne side.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Skummesalen