Lørdag den 30 april 2011.

Oprettelsesdato: May 15, 2011 11:48:8 AM

Så er belægningen i "gården" ved at være færdig, og der blev fundet en løsning

på problemet, nej opgaven, med at lave nedgangsstierne.

Der er blevet et helt gårdhave miljø her inde bag børnehaven, det er lækkert.

Så mangler vi bare det sidste og det er brolægningen ved lågerne og de to

parkeringspladser der skal markeres foran indgangen (lågerne).

Som I kan se er der masser af materialer der skal bruges, der skal lige findes tid.

Ove Østergaard.