Lørdag den 19 november 2011.

Oprettelsesdato: Nov 23, 2011 9:45:1 PM

Tagdækkerne har allerede været her og fået lagt underpappet på, og det er

helt fint da det fugter en del, med masser af tåge, og lidt regn.

Og elektrikeren har også været forbi og fået ledninger og kabler lagt ud.

De to gamle vindueshuller i gavlen skal mures til, for det første sidder de for

lavt og for det andet, sidder de forkert i forhold til rummenes indretning.

Der laves senere, når det nye murværk er tørt, to nye huller til vinduer.

Igen var vi heldige med at de maskiner der skulle bruges var her, medbragt af os selv.

Det skal ende med to døre i Skummesalens gavl, den nuværende fører til garderoben

og de to nye toiletter, den anden er en ny der skal føre til det nye depot.

Først var det døren som vi har brugt meget, den har altid været MEGET lav, spørg

flere af de frivillige arbejdere om de ikke har prøvet at "ridse" hovedet.

Den skulle forhøjes ved at banke nogle sten ud og derefter mure overliggere ind.

Den nye dør er lavet bag gipsen, der skulle lige laves et hul igennem en dobbeltstens

gavlmur, det tog nu ikke lang tid, da vi først fik hul igennem og kunne se gipsen

inde i Skummesalen, så havde vi retningen, her skulle der også mures overliggere ind.

Det tog egentlig mere tid med at få ryddet op, byggepladsen er blevet lidt trang.

Til sidst en gang vandskuring udvendig, de håndværkere hvordan kan de finde

på at svine så meget, nå efter vask af vinduer, mur og fliser, så gik det også.

Ove Østergaard.