Lørdag den 17 marts 2012.

Oprettelsesdato: Apr 01, 2012 6:26:18 PM

Som man kan se på billederne er gulvfolkene færdige, jah der er lige en kantliste,

det er vist en ommer, ellers ser deres arbejde helt hæderligt ud.

Ellers starter vi i dag med at "liste" en del rundt, det vil sige at lister omkring bl.a. vinduerne monteres.

Vi har igen det problem at alt save arbejdet kun kan udføres i selve Skummesalen,

så når vi er færdige er det kost, spand og vand igen, ha... det afskrækker ikke os.

Det er også tiden at de to sidste døre skal sættes i, det er dørene ind til toiletterne.

Der blev også monteret gerekter, og til sidst skulle "kassen" der skjuler røret til udluftningen

på toiletterne, skrues sammen og sættes på plads.

Der er ikke meget tilbage vi skal have lavet, kun lige det sidste.

Men se lige, det nye depot rum er sørme taget ibrug, gad vide om det allerede er for lille ?.

Ove Østergaard.