Lørdag den 12 februar 2011.

Oprettelsesdato: Mar 07, 2011 4:6:30 PM

Jeg kunne altså ikke lade være med at tage et bllede af mejeriet med sol på, se lige i galleriet.

På børnehavens tilbygning mangler der tagrender, og det er dem det handler om i dag.

Der blev målt ganget og divideret og rendejernene fordelt og monteret med fald efter bogen.

Så skulle tagrenden saves i længde og der bores hul, sidst limes nedløbstud og ender på.

Klik klik klik så sad tagrenden hvor den skulle, nedløbsrør er monteret midlertidigt, da selve

kloakafløbet først laves til foråret når fliserne hæves op til niveau med dørtrinene.

Ove Østergaard.