Lørdag den 09 oktober 2010.

Oprettelsesdato: Oct 22, 2010 9:51:23 AM

I løbet af ugen har der været gravet op foran mejeriet, fordi den brønd som

kloakrørene fra skummesalens køkken og toilet, er koblet på, ligger lige

midt for den fælles indgang, lidt træls men det kan ikke ændres.

Gulvene i skummesalen og de tilstødende lokaler er blevet spartlet op og

gjort klar til at der kan lægges vinyl på.

Dagen startede ellers tidligt, allerede kl. otte var arbejdet gået i gang,

der er fordi der var en fyraftens akkord på at taget skulle være klar til tagpap.

Der var godt arbejdsvejr, lidt koldt men der blev gået til den.

Hurtigt kom spærrene op så der kunne komme gang i isoleringsholdet.

Ved frokosttid var tagpladerne allerede "gået til", og oppe under tagrenden

blev der lavet og monteret et nyt stykke mur, ved indgangsdøren skulle der

kreeres en hel del, men det klarede de knald hamrende dygtige folk også.

Sidst men ikke mindst kom udhængsbrædderne op, og så var der fyraften.

Åh lige lidt oprydning, men taget blev, som lovet, klar til montering af pap.

Ove Østergaard.