Udlejning / kalender

 
 
 
ØNSKER DU AT LEJE SKUMMESALEN
 

Ønsker du at leje Skummesalen skal du gøre følgende:

Undersøg om lokalerne er ledige i kalenderen ovenfor og send en mail med forespørgsel. Reservation kan også ske ved telefonisk henvendelse på tlf. nr. 21464620 eller ved henvendelse pr. mail skummesalen.vittrup@gmail.com.

Når der er truffet aftale om leje vil der blive udarbejdet en lejekontrakt mellem Skummesalen og lejer.

 

 • Reservationen er først gyldig, når bekræftelse på lejemålet er modtaget skriftligt eller pr. mail og depositum er rettidigt indbetalt.

§  Ved booking mere end 1 år frem, tages der forbehold for prisstigninger.

§  Ved afbestilling op til 2 måneder før refunderes depositum fuldt ud. Ved senere afbestilling refunderes depositum kun hvis lokalet genudlejes til fuld pris.

 

Lejemålet udlejes kun til personer der er myndige og kan drages til ansvar for det lejede. Lejemålet er derfor kun gyldigt, hvis lejer opfylder dette krav.

 

Skummesalen lejes ikke ud til ungdomsfester, f.eks. skoleafslutningsfester o. lign.

Kun medlemmers børn kan - når det er forældrene, der står som lejer - benytte huset, dog ikke til skole­afslutningsfester.

 

PRISER

 

Følgende priser er gældende for leje af SKUMMESALEN - for nærmere information kontakt Skummesalen. 

Du kan melde dig ind i foreningen SKUMMESALEN, og herefter som enkeltperson få rabat ved leje af Skummesalen og til udvalgte arrangementer. 

Hvis du melder dig ind som virksomhed/institution/forening får du rabat ved leje af Skummesalen og mulighed for lån af lokaler til bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Læse mere under "Støt SKUMMESALEN".

Dog kræves 1 års medlemsskab forud for lejemålet. 

 

Udlejningspriser

Medlemspris

Normalpris

Langt arrangement - inkl. rengøring:

 

 

Skummesalen og køkken

2.300 kr.

2.600 kr.

Skummesalen 

1.600 kr. 

2.000 kr.

Køkken

1.000 kr.

1.400 kr.

Kort arrangement - inkl. rengøring:

 

 

Skummesalen og køkken

700 kr.

900 kr.

Skummesalen

500 kr.

700 kr.

Køkken

300 kr.

500 kr.

Weekendpris - inkl. rengøring:

 

 

Skummesalen og køkken

2.800 kr.

3.300 kr.

Timepris:

 

 

Timepris for tilkøb af enkelttimer ved arrangementer

100 kr.

100 kr.

Depositum:

 

 

Depositum  - opkræves alene for weekendarrangementer

1.000 kr.

1.500 kr.

  Langt arrangement: Udlejning fra kl. 08.00 om morgenen den første dag til kl. 05.00 næste morgen.

 • Kort arrangement: Lejemålet er maks. 5 timer. Tidspunktet for lejemålet aftales ved bestillingen og fremgår af lejekontrakten.
 • Weekendpris: Udlejning typisk fra fredag kl. 16.00 - til søndag kl. 12.00 - eller efter nærmere aftale. Til weekendprisen kan tilkøbes yderligere enkelttimer.
 • Timepris: Leje af lokalerne til borddækning, forberedelse af mad, oprydning m.m. kan tilkøbes som enkelttimer i forlængelse af arrangementet
 •  I weekender og helligdage udlejes Skummesalen og køkkenet kun samlet og tilkøb af timer er ikke muligt, medmindre lokalerne ikke er udlejede.

Det gøres opmærksom på, at rengøring er obligatorisk og ikke kan fravælges.

 Depositum skal indbetales senest 4 dage efter reservationen er bekræftet. Depositum opkræves alene for weekendarrangementer. Ved manglende indbetalinger bortfalder kontrakten / reservationen.

Lejen skal betales 2 måneder før arrangementet.

Når lokalerne afleveres, besigtiger parterne det lejede og skriver eventuelle mangler ned i en afleveringsprotokol.

Depositum afregnes senest 14 dage efter lejemålet. Ituslået porcelæn og lignende skader afregnes med gældende takster, som er købspris + 50%.


______________________________________________________________________________________

  

LEJEBETINGELSER - uddrag af lejekontrakt

Hent hele lejekontrakten nedenfor

  

Lokalerne er renoverede og sat i stand med respekt for mejeriets historie. En kæmpe indsats fra frivillige gør stedet til en "flot ramme" for en bred vifte af arrangementer.

Det er foreningen Skummesalen, der står for udlejningen.

Skummesalen forventer, at alle brugere medvirker til, at den pæne standard opretholdes og at alt på stedet behandles ansvarligt og varsomt.

Lejeaftalen omfatter lokale/lokaler som aftalt samt inventar, garderobe, toiletter og tagterrasse.

I køkkenet findes service til 100 personer, som må benyttes ved leje af lokalerne.


Ved leje og benyttelse af lokalerne, gælder desuden nedenstående regler.

 • Lejeren er ansvarlig for det arrangement, der skal afholdes. Lejeren hæfter for eventuel beskadigelse på bygninger, inventar, installationer m.v., som ikke er almindelig slitage. Det er Skummesalens bestyrelse, der fastsætter pris på eventuelle skader, og der afregnes dels med depositum, samt om nødvendigt også ekstra betaling.
 • Lejemålet omfatter ikke adgang til aktiviteter og ophold på andre arealer, udover parkeringsplads og tagterrasse. Således må øvrige lokaler og børnehavens legeplads ikke benyttes af Skummesalens gæster.
 • Grillstegning må kun finde sted på tagterrassen, med mindre andet er aftalt. Lejer skal sikre sig, at der ikke sker skader på træterassen.
 • Der må, ifølge brandmyndighederne, opholde sig max.149 personer i Skummesalen. Der er service, borde og stole til 100 personer, men vi anbefaler max. 80 personer til fester o. lign.
 • Vis hensyn til naboerne - undgå alt for høj musik, unødig støj og aktivitet udenfor.
 • Tobaksrygning er strengt forbudt indenfor og udenfor -  på hele matriklen, dette gælder også på tagterrassen.
 • Alle former for fyrværkeri er forbudt.
 • Indendørs møbler må ikke tages med udenfor.
 • Gæster må ikke stå på stolene (stolene er beklædt med læder og revner let ved ex højhælede sko).
 • Gaver, øl, vin, musikinstrumenter m.v. er ikke dækket af Skummesalens forsikring.

    

HUSREGLER for Skummesalens lokaler og udendørsarealer

 

 • Skummesalen står for rengøring, men du skal selv sørge for følgende:

Ø  Brugt service skal vaskes op og sættes på plads.

Ø  Ovne, kogeplader, emfang, køle- og fryseskabe m.v. rengøres efter brug.

Ø  Alle borde og stole vaskes med sæbevand og sættes på plads, dvs. på samme måde som ved modtagelsen.

Ø  Gulve fejes - også indvendig trappe, indgangsparti og toiletter.

Ø  Eventuelt ituslået glas/porcelæn eller andet der er gået i stykker stilles frem på ”køkkenøen” inden aflevering.

Ø  Husk at lukke alle vinduer og døre samt at aflåse for- og bagdør efter brug.
Nøglen udleveres og afleveres efter nærmere aftale.

Ø  Alt affald skal bortskaffes (køkken, toiletter og sal mv.) - der står en grøn container på P-pladsen, som er beregnet hertil. Flasker må ikke kommes heri, men kan afleveres i flaskecontainer bag købmanden.

Ø  Lokalerne skal være tømte ved lejeperiodens udløb.

 • Skabene i ”køkkenøen” og det ene køleskab er børnehavens og indgår ikke i lejemålet. Indholdet heri må ikke benyttes/bruges.
 • Trappeliften er til brug for handicappede med behov herfor, samt transport af varer, musikinstrumenter m.v. Den må ikke benyttes som legeredskab. Kode udleveres særskilt.
 • Varmen reguleres på termostaten på endevæggen i Skummesalen. Temperaturen er passende for de fleste, når denne står på 16 (rumtemperaturen er højere).Ved aflevering SKAL termostaten stå på 16.

 

 

Nyttige oplysninger


 • I lejemålet indgår der en skabsfryser, en lille kummefryser og et køleskab.
  Ved behov for ekstra køleskab laves aftale med Vittrup gl. Mejeri, tlf. 98996199.
 • Rengøringsmidler, sæbe til opvaskemaskinen (der er tilsluttet automatisk sæbedosering), kaffefiltre, affaldssække, toilet- og håndklædepapir og –sæbe, madameposer, affaldsposer, håndsæbe og håndklædepapir er med i lejemålet.
 • Vogn med rengøringsmidler, kost, moppe m.v. finder du i skabet i gangen mellem køkken og sal.
 • Betjeningsvejledninger for hårde hvidvarer findes i køkkenet og disse betjenes som angivet heri.

Der er lysdæmpning til loftsbelysningen. Lysstyrken reguleres ved et let tryk på lyskontakterne i Skummesalen 

 

Husk selv


 • Du skal selv medbringe:

Ø  viskestykker, klude, duge og eventuelt håndklæder.

Ø  andre dagligvarer, f.eks. køkkenruller, stanniol, plastikposer, bagepapir o. lign.

Ø  skåle og bøtter til madrester m.v.

 

 

Parkering

Der er mulighed for at benytte parkeringspladserne foran bygningen, heraf 2 handicappladser umiddelbart ved handicapindgang.

 Ellers er der mulighed for parkering bag Min Købmand.

I butikkens åbningstid skal de første seks parkeringsbåse altid være ledige til kunderne, ligesom der altid skal være tilkørselsforhold til varelevering på rampen bag ved bygningen.

 

 

Ċ
Skummesalen Vittrup,
8. apr. 2014 11.34
Comments